Γενετικοί έλεγχοι Genosophy

• Βοηθάμε τους επαγγελματίες της υγείας να παρέχουν πραγματικά εξατομικευμένες υπηρεσίες

Οι αναλύσεις των εξετάσεων πραγματοποιούνται στο εργαστήριο της εταιρείας “Εμβιοδιαγνωστική”. Το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κρήτης καθώς και ερευνητές υψηλού επιπέδου άλλων Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων βοηθούν τους επαγγελματίες της υγείας να κατευθύνουν τα άτομα με βάση το μοναδικό γενετικό προφίλ τους.
Βασιζόμαστε στα πιο σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, εξετάζουμε τις περισσότερες και σημαντικότερες γενετικές τροποποιήσεις σε σχέση με άλλα γενετικά τεστ που κυκλοφορούν στο εξωτερικό και εφαρμόζουμε μοναδικούς αλγόριθμους ανάλυσης. Τέλος, έχουμε επενδύσει στην οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων ώστε να γίνονται εύκολα αντιληπτά και κατανοητά.

Πακέτο 1 (Εξατομικευμένη διατροφή)

1.1 Γίνεται έλεγχος γενετικών τροποποιήσεων που διευκολύνουν τον επιστήμονα υγείας να αποφασίσει (βασιζόμενος σε πληροφορία κορυφαίων επιστημονικών περιοδικών που αναφέρονται σε άτομα με αντίστοιχο γενετικό προφίλ):
α) Ελέγχουμε αν ο αθλούμενος έχει γενετική προδιάθεση για υψηλές επιδόσεις σε αθλήματα δύναμης ή αντοχής. β) Ελέγχουμε γενετικές τροποποιήσεις που έχουν συσχετιστεί με την επιλογή κατάλληλου αθλήματος και κατάλληλης προπόνησης σε άτομα με αντίστοιχο γενετικό προφίλ (στόχος μας η επιλογή κατάλληλου αθλήματος και η ορθή προπονητική καθοδήγηση από τον προπονητή με βάση τις εξειδικευμένες δυνατότητες-ανάγκες του αθλούμενου). γ) Ανιχνεύουμε γενετικές τροποποιήσεις που συσχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα τραυματισμού στους τένοντες (π.χ. ρήξη αχίλλειου τένοντα) και στα οστά (κατάγματα-προδιάθεση για οστεοπόρωση) αλλά και τη γενετική δυνατότητα αποκατάστασής τους. (Επομένως, στόχος μας είναι να αποτρέπονται οι επίπονοι τραυματισμοί στη διάρκεια των αθλημάτων με κατάλληλη προπόνηση και πρόληψη). δ) Ελέγχουμε γονίδια που έχουν συσχετιστεί με τη δυνατότητα λήψης συμπληρωμάτων διατροφής (π.χ. σίδηρο, πρωτεΐνη) και τέλος ε) ανιχνεύουμε γενετικές τροποποιήσεις που έχουν συσχετιστεί με την ψυχολογική κατάσταση (πιθανόν ο αθλητής να χρειάζεται μεγαλύτερη ψυχολογική στήριξη για να πετύχει τους στόχους του).
1.2 Συμπληρωματικά του 1.1 ο ασθενής μπορεί να μάθει αν έχει γενετική προδιάθεση να αναπτύξει δυσανεξία στη γλουτένη και στο γάλα αλλά και αν φέρει γενετικές τροποποιήσεις που έχουν συσχετιστεί με αυξημένη πιθανότητα επαναπρόσληψης βάρους
1.3 Συμπληρωματικά του 1.1 ελέγχουμε γονίδια τα οποία έχουν συσχετιστεί με επιτυχία ή αποτυχία μετά από βαριατρική επέμβαση (επέμβαση παχυσαρκίας)

Πακέτο 2 (Προδιάθεση ασθενειών)

Έλεγχος γενετικής προδιάθεσης σε 2.1 Θρομβοφιλία 2.2 Διαβήτη τύπου ΙΙ 2.3 Οστεοπόρωση 2.4 Υπέρταση 2.5 Καρδιαγγειακά 2.6 Μεταβολικό Σύνδρομο

Πακέτο 3 (Αθλητισμός)

3.1 α) Ελέγχουμε αν ο αθλούμενος έχει γενετική προδιάθεση για υψηλές επιδόσεις σε αθλήματα δύναμης ή αντοχής. β) Ελέγχουμε γενετικές τροποποιήσεις που έχουν συσχετιστεί με την επιλογή κατάλληλου αθλήματος και κατάλληλης προπόνησης σε άτομα με αντίστοιχο γενετικό προφίλ (στόχος μας η επιλογή κατάλληλου αθλήματος και η ορθή προπονητική καθοδήγηση από τον προπονητή με βάση τις εξειδικευμένες δυνατότητες-ανάγκες του αθλούμενου). γ) Ανιχνεύουμε γενετικές τροποποιήσεις που συσχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα τραυματισμού στους τένοντες (π.χ. ρήξη αχίλλειου τένοντα) και στα οστά (κατάγματα-προδιάθεση για οστεοπόρωση) αλλά και τη γενετική δυνατότητα αποκατάστασής τους. (Επομένως, στόχος μας είναι να αποτρέπονται οι επίπονοι τραυματισμοί στη διάρκεια των αθλημάτων με κατάλληλη προπόνηση και πρόληψη). δ) Ελέγχουμε γονίδια που έχουν συσχετιστεί με τη δυνατότητα λήψης συμπληρωμάτων διατροφής (π.χ. σίδηρο, πρωτεΐνη) και τέλος ε) ανιχνεύουμε γενετικές τροποποιήσεις που έχουν συσχετιστεί με την ψυχολογική κατάσταση (πιθανόν ο αθλητής να χρειάζεται μεγαλύτερη ψυχολογική στήριξη για να πετύχει τους στόχους του). 3.2 Συμπληρωματικά του 3.1 ο αθλητής μπορεί να μάθει αν έχει α) προδιάθεση για φλεβική θρόμβωση. Ειδικά η πιθανή προδιάθεση για θρόμβωση αποτελεί σημαντική πληροφορία για το γιατρό και επιβάλει τη χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής σε περίπτωση τραυματισμών που απαιτούν χειρουργική παρέμβαση. β) Προδιάθεση για καρδιαγγειακά (στεφανιαία νόσο). Επιπλέον ο αθλητής μπορεί να μάθει αν είναι “γενετικά προδιατεθειμένος” (genetically predisposed) για πρωταθλητής, (συγκεκριμένα εφαρμόζουμε το γενετικό τεστ Unique among unique με στόχο την ταυτοποίηση γενετικών τροποποιήσεων που καθορίζουν την προδιάθεση για αυξημένες επιδόσεις)

Πακέτο 4 (Παιδικό πακέτο)

4.1 Μέσα από αυτό το πακέτο ένας γονέας μπορεί να πάρει απαντήσεις σε βασικές ερωτήσεις που αφορούν το παιδί του. Συγκεκριμένα: α) Εφαρμόζουμε γενετικό τεστ για ταυτοποίηση γενετικών τροποποιήσεων που καθορίζουν την προδιάθεση για παιδική παχυσαρκία. β) Ελέγχουμε γενετικές τροποποιήσεις που έχουν συσχετιστεί με γενετική προδιάθεση για δυσανεξία στη γλουτένη και στη λακτόζη. γ) Ελέγχουμε γονίδια που έχουν συσχετιστεί με την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού. 4.2 Συμπληρωματικά του 4.1 βοηθάμε τον προπονητή στην επιλογή κατάλληλου αθλήματος για το παιδί και κατάλληλης προπόνησης βασιζόμενοι σε συσχετίσεις καλύτερων επιδόσεων σε άτομα που έχουν αντίστοιχο γενετικό προφίλ (στόχος μας είναι μεγιστοποίηση των επιδόσεων και η διατήρηση της καλύτερης δυνατής φυσικής κατάστασης). Ανιχνεύουμε γενετικές τροποποιήσεις που συσχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα τραυματισμού στους τένοντες και στα οστά αλλά και γενετικές τροποποιήσεις που προδιαθέτουν στην ταχύτερη υποκατάσταση τραυματισμών (στόχος μας είναι να αποτρέπουν οι επίπονοι τραυματισμοί στη διάρκεια των αθλημάτων με κατάλληλη προπόνηση και πρόληψη).

Πακέτο 5 (Eυεξία και μακροζωία)

5.1 Μέσα από το συγκεκριμένο έλεγχο μπορείτε να μάθετε αν «κουβαλάτε» γονίδια που συσχετίζονται με μακροζωία και μακρύτερα τελομερή (που αποτελούν δείκτη νεότητας). Επίσης μπορείτε να μάθετε αν φέρετε γενετικές τροποποιήσεις που έχουν συσχετιστεί με αυξημένη φλεγμονώδη κατάσταση και οξειδωτικό stress. 5.2 Συμπληρωματικά του 5.1 (ή και μεμονωμένα) ελέγχουμε το μήκος τελομερών και σε συνδυασμό με την παραπάνω πληροφορία προσδιορίζουμε τη βιολογική σας ηλικία η οποία στη συνεχεία με κατάλληλες διατροφικές και όχι μονό παρεμβάσεις μπορεί να βελτιωθεί. Αυτό μπορεί να εκτιμηθεί με επανέλεγχο του μήκους των τελομερών μετά από 6 με 12 μήνες

Η Εμβιοδιαγνωστική είναι εταιρεία Έρευνας στη Βιολογία και ιδρύθηκε με την στήριξη καθηγητών, τόσο του ΤΕΙ Κρήτης όσο και της Ιατρικής Σχολής Κρήτης. Κινητήρια δύναμη για την δημιουργία αποτέλεσε η παρότρυνση φοιτητών που σήμερα ιδιωτεύουν ως Διαιτολόγοι και επιθυμούν να προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες υγείας στον τομέα της διατροφής. Το τεστ GENOSOPHY επιτρέπει σε επαγγελματίες υγείας να συμβουλεύουν τους ασθενείς τους λαμβάνοντας υπόψη και το μοναδικό γενετικό τους προφίλ. Η υπηρεσία μας περιλαμβάνει τα κιτ συλλογής σιέλου, τη γονότυπηση στο εργαστήριο μας και οπτικοποιημένες αναφορές (δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της kmcreative) που προκύπτουν από έρευνα αιχμής, βασίζονται σε αυστηρά πρότυπα επιστημονικών στοιχείων και μπορούν στα χέρια εξειδικευμένων διαιτολόγων να μεταφραστούν σε εξατομικευμένο διαιτολόγιο