Για επιστήμονες υγείας

Με τους ολοκληρωμένους διατροφογενετικούς ελέγχους που παρέχουμε βοηθάμε τους διαιτολόγους να προσφέρουν το πλέον εξατομικευμένο διαιτολόγιο και να ικανοποιήσουν τους πελάτες τους

Διαφοροποιούμενοι από τα διαιτολόγια του ιντερνετ

Προσφέροντας αξιόπιστες επιστημονικές πληροφορίες σε αντίθεση με τα αμφίβολα τεστ (πχ τεστ δυσανεξίας, ομάδες αίματος κτλ) που έχουν διαδοθεί τα τελευταία χρόνια

Εξοικονομώντας χρόνο και κόπο με τη στοχευμένη και όχι εμπειρική «βλέποντας και κάνοντας» προσέγγιση

Δίδοντας στους πελάτες τους τη δυνατότητα άντλησης επιπλέον πληροφοριών, για παράδειγμα σχετικά με αθλητικές δραστηριότητες ή προδιαθέσεις ασθενειών, και στοιχειοθέτησης πρακτικών συμβουλών για την πρόληψη των ασθενειών ή την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.