Γονίδια που μελετώνται

Το GENOSOPHY(R) αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πληρέστερα γενετικά τεστ στον κόσμο αφού μελετάει περισσότερα από 100 γονίδια.

Η επιλογή των γονδίων έγινε μετά από συστηματική μελέτη της επιστημονικής βιβλιογραφίας ώστε να επιλεγούν οι καλύτερες μελέτες και γονίδια με χρηστική αξία, η γνώση δηλαδή των οποίων επιτρέπει άμεσα την πρόταση πρακτικών συμβουλών.
Το πάνελ των γονιδίων που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα είναι ενδεικτικό καθότι αναβαθμίζεται συνεχώς σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα