ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΚΟΥΣΚΟΥ

V_Zavos_kalliopi-gkouskou_GENOSOPHY_vert

Η Καλλιόπη Γκούσκου είναι η CEO της Εταιρείας «Εμβιοδιαγνωστική»

και Επιστημονική Υπεύθυνη των DNA test GENOSOPHY®.

Φωτογραφία: Βαγγέλης Ζαβός

Η Καλλιόπη Γκούσκου περάτωσε τις προπτυχιακές της σπουδές στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και στη συνέχεια εντάχθηκε στο διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Μοριακής Βιολογίας Βιοϊατρικής του ιδίου Πανεπιστημίου.

 

Μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών της σπουδών  πραγματοποίησε τη διδακτορική της διατριβή στο πεδίο της γονιδιακής ρύθμισης στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας στη Κρήτη (Institute of Molecular Biology and Biotechnology of the Foundation for Research and Technology Hellas, IMBB-FORTH), έχοντας εξασφαλίσει εθνική χρηματοδότηση και υποτροφία από τον οργανισμό EMBO (European Molecular Biology Organization).

 

Συνέχισε την μεταδιδακτορική ερευνητική της δραστηριότητα στο ΙΜΒΒ-FORTH και, αργότερα, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε θέματα φλεγμονής, μεταβολισμού και καρκίνου λαμβάνοντας ευρωπαϊκές υποτροφίες και δημοσιεύοντας τη δουλειά της σε σημαντικά διεθνή περιοδικά.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, έλαβε εξειδικευμένη εκπαίδευση σε μεθόδους χρωμοσωμικής ανάλυσης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε μεθόδους κλινικής κυτταρογενετικής από την Ελβετική Εταιρεία Ιατρικής Γενετικής (Swiss Society of Medical Genetics) και σε τεχνολογίες γονιδιωματικής στο Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο του University of Liverpool στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα, δίδαξε για πολλά έτη στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του ΤΕΙ Κρήτης και στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Σήμερα είναι ακαδημαϊκός υπότροφος της  του εργαστηρίου Βιολογίας-Γενετικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Ταυτόχρονα, θέλοντας να επικοινωνήσει με τον πλέον πρακτικό τρόπο τα πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα στο κοινό, η Καλλιόπη Γκούσκου παρακολούθησε με επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-learning «Life Coaching» του ΕΚΠΑ. Στη συνέχεια και έχοντας ως όραμα την ενσωμάτωση της μεθοδολογία του coaching στην Προδιαθεσική Γονιδιωματική συνέχισε τις σπουδές της στο ΕΚΠΑ παρακολουθώντας το πρόγραμμα «Certificate in Coaching – AC Accredited».

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 

 • Gkouskou K*, Vasilogiannakopoulou T, Andreakos E, Davanos N, Gazouli M, Sanoudou D, Eliopoulos AG. COVID-19 enters the expanding network of apolipoprotein E4-related pathologies. Redox Biol. 2021 Mar 10;41:101938 

 • Gkouskou K*, Lazou E, Skoufas E, Eliopoulos AG. Genetically-guided Mediterranean diet for the Personalized Nutritional Management of type 2 Diabetes. Nutrients. 2021 Jan 25;13(2):355

 • Andreou NP, Legaki E, Dovrolis N, Boyanov N, Georgiou K, Gkouskou K, Gazouli M B-cell activating factor (BAFF) expression is associated with Crohn's disease and can serve as a potential prognostic indicator of disease response to Infliximab treatment. Dig Liver Dis. 2020 Dec 15:S1590-8658(20)31051-31

 

 • Gkouskou K*, Grammatikopoulou M, Vlastos1, Sanoudou D Eliopoulos A. Genotype-guided dietary supplementation in Precicion Nutrition Nutr Rev 2020 (in press).

 

 • Gkouskou K*, Vlastos I, Karkalousos P, Chaniotis D, Sanoudou D, Eliopoulos AG. The “virtual digital twins” concept in precision nutrition Adv Nutr. 2020 Jun (in press) 2020 Aug 8;nmaa089. DOI: 10.1093/advances/nmaa089

 • Grammatikopoulou MG, Goulis DG, Gkiouras K, Theodoridis X, Gkouskou KK, Evangeliou A, Dardiotis E, Bogdanos DP. To Keto or Not to Keto? A Systematic Review of Randomized Controlled Trials Assessing the Effects of Ketogenic Therapy on Alzheimer Disease. Adv Nutr. 2020 Jun 29:nmaa073. doi: 10.1093/advances/nmaa073. Online ahead of print.

 

 • Grammatikopoulou MG, Gkiouras K, Markaki AG, Gkouskou KK, Aivaliotis M, Stylianou K, Bogdanos DP.AMY1 diploid copy number among end-stage renal disease patients. Hormones. 2020 May 14. doi: 10.1007/s42000-020-00199-6 

 • Gkouskou K, Fragiadakis GS, Voutsina A, Alexandraki D. Distinct associations of the Saccharomyces cerevisiae Rad9 protein link Mac1-regulated transcription to DNA repair Curr Genet. 2020 Jun;66(3):531-548. 

 • Voutsina Α, Fragiadakis GS, Gkouskou K, Alexandraki D. Synergy of Hir1, Ssn6, and Snf2 global regulators is the functional determinant of Mac1 transcriptional switch in S. cerevisiae copper homeostasis. Curr Genet 2019 Jun;65(3):799-816.

 • Gkouskou K, Vlastos IM, Chaniotis D, Markaki A, Choulakis K, Prokopakis E. Nutrigenetic genotyping study in relation to Sleep Apnea Clinical Score Sleep Breath. 2019 

 • Nacopoulos C, Gkouskou K, Karypidis D, Vlastos I, Vesala AM, Choukroun J, Miron RJ, Prokopakis E. Telomere length and genetic variations affecting telomere length as biomarkers for facial regeneration with platelet-rich fibrin based on the low-speed centrifugation concept J Cosmet Dermatol. 2018 May 15. 

 • Veneti Z, Gkouskou KK, Eliopoulos AG. Polycomb repressor complexes in genomic instability and cancer. Int J Mol Sci, 2017 18(8). pii: E1657. 

 • Gkouskou KK, Ioannou M, Pavlopoulos GA, Georgila K, Siganou A, Nikolaidis G, Kanellis DC, Moore S, Papadakis KA, Kardassis D, Iliopoulos I, McDyer FA, Drakos E, Eliopoulos AG. Apolipoprotein A-I inhibits experimental colitis and colitis-propelled carcinogenesis. Oncogene. 2016 May 12;35(19):2496-505.

 • Markaki A, Gkouskou K*, Stylianou K, Dermitzaki E, Perakis K, Margioris A, Daphnis E. Relationship between adiposity, adipokines, inflammatory markers and lipid profile in hemodialysis patients. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2014;18(10):1496-8

 • Gkouskou KK, Deligianni C, Tsatsanis C, Eliopoulos AG. The gut microbiota in mouse models of inflammatory bowel disease. Front Cell Infect Microbiol. 2014 Feb 28;4:28.

 • Markaki A, Gkouskou K*, Ganotakis E, Margioris A, Daphnis E. A longitudinal study of nutritional and inflammatory status in patients on dialysis. J Ren Care. 2014 Mar;40(1):14-22.

 • Miliara S, Gkouskou KK, Sharp TV, Eliopoulos AG. SUMOylation is required for optimal TRAF3 signaling capacity. PLoS One. 2013 Nov 18;8 (11):e80470.

 • Gkirtzimanaki K#, Gkouskou KK#, Oleksiewicz U, Nikolaidis G, Vyrla D, Liontos M, Pelekanou V, Kanellis DC, Evangelou K, Stathopoulos EN, Field JK, Tsichlis PN, Gorgoulis V, Liloglou T, Eliopoulos AG. TPL2 kinase is a suppressor of lung carcinogenesis. Proc Natl Acad Sci USA. 2013 Apr 16;110(16):E1470-9 (#equal contribution). 

 • Fragkiadakis G. A, Papandreou C, Gkouskou K, Nutrition in Tertiary Education: Biological and Social Approaches. J Social Sci. 2012 Volume 8, Issue 1 Pages 104-109.

 • Sideridou M, Zakopoulou R, Evangelou K, Liontos M, Kotsinas A, Rampakakis E, Gagos S, Kahata K, Grabusic K, Gkouskou K, Trougakos IP, Kolettas E, Georgakilas AG, Volarevic S, Eliopoulos AG, Zannis-Hadjopoulos M, Moustakas A, Gorgoulis VG. Cdc6 expression represses E-cadherin transcription and activates adjacent replication origins. J Cell Biol. 2011 Dec 26;195(7):1123-40.

 • Vougioukalaki M, Kanellis DC, Gkouskou K, Eliopoulos AG. Tpl2 kinase signal transduction in inflammation and cancer. Cancer Lett. 2011 May 28;304(2):80-9.

 • Gkouskou K*, Markaki A, Vasilaki M, Roidis A, Vlastos I. Quality of nutritional information on the Internet in health and disease. Hippokratia. 2011 Oct;15(4):304-7.

 • Gkouskou KK, Vlastos IM, Hajiioannou I, Hatzaki I, Houlakis M, Fragkiadakis GA. Dietary habits of preschool aged children with tonsillar hypertrophy, pre and post-operatively. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2010 Dec;14(12):1025-30.

 

 • Vlastos IM, Mpatistakis AG, Gkouskou KK. Health needs in rural areas and the efficacy and cost-effectiveness of doctors and nurses. Aust J Rural Health. 2005 Dec;13(6):359-63.

*Co-corresponding author